Esperanta Civito

karaktraro unicode

Chu vi bone vidas la literojn: ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ ?

Jes
Ne, mi deziras akiri senpage la karaktraron Unicode au preferas la surogaton el la Fundamento (ch, gh, hh, jh, sh, u).

Vi ne bone vidas la literojn: ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ. Ni proponas teleŝarĝi la karaktraron unicode:

Unicode Fonts (Times New Roman, Arial, Verdana), por Windows 95/98/Me : ufonts9x.exe (1.556 KB)

Post la instalo, la karaktraro unicode ĉi-sube estus legebla. Se tiel ne estas, kopiu la sliparon de la dosiero "C:/WINDOWS/TEMP/FONTSuniC/" al dosiero "C:/WINDOWS/FONTS/".

Necesus eble forstreki la karaktraron normalan, grasan, kursivan aŭ [grasan kaj kursivan] eĉ se jam ekzistas :

Times New Roman TIMES.TTF Normala/Normale/Normale/Normal
TIMESBD.TTF Grasa/Gras/Grassetto/Bold
TIMESI.TTF Kursiva/Italique/Corsivo/Italic
TIMESBI.TTF [Grasa kaj Kursiva]/[Gras et Italique]/[Grassetto e Corsivo]/[Bold and Italic]
Arial ARIAL.TTF Normala/Normale/Normale/Normal
ARIALBD.TTF Grasa/Gras/Grassetto/Bold
ARIALI.TTF Kursiva/Italique/Corsivo/Italic
ARIALBI.TTF [Grasa kaj Kursiva]/[Gras et Italique]/[Grassetto e Corsivo]/[Bold and Italic]
Verdana VERDANA.TTF Normala/Normale/Normale/Normal
VERDANAB.TTF Grasa/Gras/Grassetto/Bold
VERDANAI.TTF Kursiva/Italique/Corsivo/Italic
VERDANAZ.TTF [Grasa kaj Kursiva]/[Gras et Italique]/[Grassetto e Corsivo]/[Bold and Italic]
Esperanta Civito